Уред за почистване на твърди повърхности FR 30 ME

Уред за почистване на твърди повърхности FR 30 ME

Професионални машини KARCHER / Аксесоари

Приспособление към водоструйните и пароструйни машини за почистване на твърди подови настилки. Почиства посредством две дюзи, разположени в долната част на уреда. Те се въртят посредством силата на водната струя.

За почистване на подовите настилки в цехове, складове, сервизи и др. Използва се предимно в хранително-вкусовата промишленост.